เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

๒๒ ก.พ. ๖๔

การลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

๑๔ ม.ค. ๖๔

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร

๑๓ ม.ค. ๖๔

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดปัตตาน

๕ ม.ค. ๖๔

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 

 

อ่านต่อ >>>