การลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา