กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง (กสป.) Permanent Secretary Staff Group (PSS Group)

อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


0 2221 6096, 0 2223 9838  
moi0213@moi.go.th