พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี
 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป. เป็นหน่วยงานหลัก และ กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน