กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พระลานพระราชวังดุสิต