กิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อกิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี