กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"
 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ไม่ท้อ ไม่ถอย - พระราชดำริค้ำจุนสังคม"
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท.เป็นหน่วยงานสนับสนุน