พิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"
 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" ณ บริเวณสะพานพระปกเกล้า ฝั่งพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี
และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีกองกลาง สป.
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน