พิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา และเปิดท่าเทียบเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า ท่าเรืออัจฉริยะ
 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมคณะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีเปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา MINE SMART FERRY : "MISSION NO EMISSION" River Mass Transit และเปิดท่าเทียบเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ณ ท่าเรือ แคท ทาวเวอร์ กสท. เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน