พิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และพิธีเปิดงานอาหารสร้างสรรค์ "Phuket Gastronomy หรอยแล้วหลาว"
 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา ๑๘.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานอาหารสร้างสรรค์ "Phuket Gastronomy หรอยแล้วหลาว" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (ปลายแหลมสะพานหิน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (๑๕ ธ.ค. ๖๓)