สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓"
 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (๑๕ ธ.ค. ๖๓)