นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับคณะของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว ณ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านคลองวัว ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา โดยมีสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน