พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมคณะ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นเพื่อเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จไปทรงพระราชทานบ่อดินขาว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ (๒๕ พ.ย. ๖๓)