การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์แก่คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19