การตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ๓/๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต
 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการ ร่วมกับ พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะ
เพื่อตรวจราชการ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น ช่วงบ่าย ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจราชการและประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จากนั้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสแปลช โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. สำนักนโยบายและแผน สป.มท. และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน