กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
และมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง