การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ และพิธีรับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง-ชมพู ขบวนแรก
 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ร่วมประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม
และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
จากนั้น ได้เยี่ยมชมรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี