พิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
 

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี (จากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน