กิจกรรม "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมกรมปกครอง ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อเติมใส่ตู้ “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ของกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมกับกรมการปกครอง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และผู้ยากไร้ ให้ทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น โดยขอความร่วมมือให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ บริเวณประตูเฟื่องนคร กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาเติมให้กับตู้ปันน้ำใจ ด้วย